Sinerji Dava Takip Program


PROGRAM ZELLKLER

 • Snrsz sayda MVEKKL, KARI YAN, DOSYA AVUKATI VE KARI YAN AVUKATI bilgisi girebilme

 • DAR, CEZA VE HUKUK Davalarnn ayr ayr kayt altnda tutulabilecei “DAVA” kartlar

 • Dava Aamasna ulamam ilerinin kaydedilmesi adna; DAR, CEZA VE HUKUK olarak ayr ayr kayt altnda tutulabilecei “DANIMANLIK” kartlar

 • Dava Aamasna Ulamam lerinin daha sonradan Davaya dnmesi durumu halinde Danmanlk kartlarndan “DAVA’YA AKTAR” seenei

 • Dava ve Danmanlk srecinin balangcndan sonlandrlmasna kadar yaplan tm GRME NOTLARINI kaydedebilme, Dava ve Danmanlk kartlar ierisinde sreci listeli bir ekilde grebilme

 • LGL DAVALAR zellii ile kaydedilen Dava ve Danmanlk kartlar arasnda apraz Balant yaplabilmesi

 • DAVA AIKLAMALARI zellii ile Dava ve Danmanlk kartlar baznda zel notlar alabilme

 • SNERJ CRA TAKP PROGRAMI ENTEGRASYONU ile Sinerji cra programnn V.2 versiyonundan cra fynz Dava kartnz ile ilikilendirebilme ve Fy Ana Ekrannda yer alan ierikleri anlk grntleme

 • Her mahkeme trne gre Dava trleri ile yeni Dava trleri ekleyebilme zellii

 • Dava kartna zel dizayn edilmi ekranlar (CEZA - KORUMA TEDBRLER - CMK, DAR - YRTMEY DURDURMA, HUKUK - N NCELEME)

 • Dava ve Danmanlk kartlarna zel DAVA BLGS ekranlar (Ceza - Adli Kolluk Bilgileri - Savclk Bilgileri, dari - dari lem Yaplmas stemi - dari lem Tesis Edilmesi, Hukuk - htarname - n artlar - Dava Koullar- Tapu Bilgileri)

 • LK DAVA HAR / MASRAFLARININ OTOMATK HESAPLANMASI (maktu, nisbi ve hartan muaf seenekleri ile ve dosya trnn Dava veya Deiik  olmasna gre farkl har hesaplamalar yapabilme)

 • Hukuk Dava kartna zel ISLAH HARCI hesaplayabilme

 • Mevcut Dava durumlar dnda yeni Dava durumlar ekleyebilme

 • Dava ve Danmanlk ierii ile ilgili yaplan tm ilemleri listeleyebilme

 • SNERJ CRA TAKP PROGRAMI ENTEGRASYONU ile Sinerji cra programnn V.2 versiyonundan Toplu Mvekkil, Borlu, Masraf, Kar Yan Tahsilat, Mvekkilden Tahsilat, Mvekkilden Avans, Mahkemeden Avans ade, Mvekkile deme Bilgilerinin Dava ve Danmanlk kartlarna ya da sadece Kasalara Aktarmn gerekletirebilme

 • SNERJ MEVZUAT & THAT PROGRAMI ENTEGRASYONU ile Mevzuat ve tihat Programndan tm Mevzuat (Kanun, KHK, Ynetmelik, BKK, Genelge, Tebli, Tzk, UAVS.) maddeleri ile Yksek Mahkeme (Yargtay, Dantay, Anayasa, Saytay, AHM, Askeri Yargtay, AYM, Uyumazlk Mahkemeleri) kararlarn ayn anda istenilen sayda ilgili Dava ve Danmanlk kartlarna ekleyebilme ve yazdrabilme

 • GELEN - GDEN TEBLGAT ekran ile tm tebligatlarnz listeleyebilme, giden tebligatta BARKOD NO sorgulayabilme

 • DURUMA BLGLER ekran ile duruma bilgilerinin girebilme, ara karar bilgilerinin dzenleyebilme ve yaplacak ilere aktarm blm ile sorumlu avukata i atama yapabilme ve “Duruma Zapt Ekle” butonuyla da her trl duruma tutananzn rneini saklayabilme. (iletim sisteminde alabilen her trl dosya formatna gre)

 • Her Dava ve Danmanlk kartna zel dileke eitleri (Ceza, Hukuk, dare, cra) ile mevcut dilekeler kullanlarak yeni dilekeler oluturabilme, DLEKE EDTR ile dilekeler zerinde kalc deiiklikler yapabilme ve her dilekeye zg AIKLAMALAR EKRANI ve de UYAP DKMAN EDTR (UDF) ’ne dntrme zellii

 • Dava ve Danmanlk kartlarnda her ekrandan AJANDA’ya not girebilme, her nota ilikin Uyar atabilme, Dava kart ana ekrannda tm Not ve Uyarlar tek bir ekrandan listeleyebilme

 • Ajanda ekrannda yer alan DURUMA ARAMA ve YAPILACAK LSTES ARAMA motorlar ile gemi ve gelecek durumalarn ve Dava veya Danmanlk kartna bal ya da harici yaplacak ilerin ayrntl arama motoru ile takip edilebilmesi,

 • Ajanda ekrannda yer alan Microsoft Outlook Senkronizasyon zellii ile; Microsoft Outlook programnn “Takvim” blmnde yer alan Tm Takvim Notlarn, Dava takip programmza aktarp, senkronize etme amacyla “Microsoft Outlook’tan Tm Ajanda Bilgilerini Al” zellii ve Dava Takip Programmzdaki mevcut Ajanda Uyar Bilgilerini de Microsoft Outlook’a Ajanda Bilgilerini Gnder zelii

 • Her trl delil bilgisini (Tank, Bilirkii, Keif Yer Gsterme, Yemin, Bono, Polie, ek, Szleme, Gzlem Altna Alnma, Otopsi, Beden Muayenesi, letiimin Tespiti, Mahkeme lam, cra Dosyas, izim, Fatura, Fotoraf, Ses Kayd, Grnt, vs.) ayrntlaryla kaydedebilme, her trl delil/evrak asln saklayabilme. (iletim sisteminde alabilen her trl dosya formatna gre) ve de Dava kartna eklenen tm evraklar “Karta Eklenen Evrak Listesi” ile grebilme

 • Dava ve Danmanlk kart ierisinden, Dava ve Danmanlk kartlarna zel Yaplacak  kriterleri ile sorumlu avukatlara  Atamas yapabilme, yaplacak i sonucunu takip edebilme, ajandada Kiiye zel Yaplacak leri listeleyebilme

 • ASGAR CRET TARFESNE GRE, SABT TUTARLI, SABT ORANSAL MVEKKL VEKALET CRET girebilme, vekalet creti ablonu oluturarak Kademeli Oransal Vekalet creti ile ilem yapabilme, Ceza Dava Kartna zg olarak Cmk cret Tarifesi’ne gre vekalet creti kaydedebilme ve de Kar Yan Vekalet creti kaydedebilme (tm para birimleri ile)

 • DANIMANLIK KARTINA zel SAATLK DANIMANLIK, SABT TUTARLI ve de ASGAR CRET TARFESNE GRE Danmanlk creti ile hesaplama yapp kaydedebilme

 • Mvekkil ya da Kar Yan toplam borcuna gre TAKST SAYISI (DZENL), AYLIK TAKST TUTARI (DZENL) VE DZENSZ TAAHHT eklinde 3 farkl trde deme plan oluturabilme, deme planndan tahsilat ekranna aktarm yapabilme (tm para birimleri ile) ve de deme planlarna ilikin olarak kt alabilme ve deme planlarna ilikin ajanda uyarlar ekranna otomatik olarak Taahht/deme Gn uyarlar atabilme

 • Her trl MASRAF, HAR, TEMNAT gibi masraf kalemini girebilme, MVEKKLE DEME, MVEKKLDEN TAHSLAT, MVEKKLDEN AVANS VE KARI YANDAN TAHSLAT bilgilerini tm para birimleri ile kaydedebilme, her Dava ve Danmanlk kartlarna zel gelir - gider farkn grebilme

 • Mvekkil adna Serbest Meslek Makbuzu hesab yapp kt alabilme, Tahsilat Makbuzu ve Tam braname ya da Ksmi braname seenei ile yazdrma zelii.

 • Dava kartna zg KANUN YOLLARI ekran ile Dava sreci bilgilerini kaydedebilme.  

 • OTOMATK SRE UYARILARI kapsamnda Kanun Yollar-Hukuk butonundan Temyiz ve Karar Dzeltme srelerinin Mahkeme Trne gre otomatik olarak hesap yapabilme, uyarlar Bilgilendirme Mens, Asistan Uyar, Ajanda Not Defterinde grebilme

 • OTOMATK SRE UYARILARI kapsamnda Kanun Yollar-dare butonundan tiraz, Temyiz ve Karar Dzeltme srelerinin Mahkeme Trne gre otomatik olarak hesap yapabilme, uyarlar Bilgilendirme Mens, Asistan Uyar, Ajanda Not Defterinde grebilme

 • OTOMATK SRE UYARILARI kapsamnda Kanun Yollar-Ceza butonundan tiraz, Temyiz ve Karar Dzeltme srelerinin Mahkeme Trne gre otomatik olarak hesap yapabilme, uyarlar Bilgilendirme Mens, Asistan Uyar, Ajanda Not Defterinde grebilme

 • Kanun Yollar butonundan hesaplanan srelere dair PRATK BLG butonundan Temyiz ve Karar Dzeltme srelerini grebilme ve sre hesaplamasnda ADL TATL kapsayan srelerde uyar verme,

 • Kanun Yollar-Hukuk-Temyiz ve de  Kanun Yollar-Ceza-Temyiz ekranndan “Temyiz Duruma Tarihi” girildiinde “Duruma Bilgileri” ekranna ajanda uyars aktarabilme,

 • Dava kart olutururken Dava Tarihi bilgilerinde HAFTA SONU ve RESM TATL kontrol yapabilme

 • Mvekkil, Kar yan iin ayr ayr bor bilgisi ve tm zgara bilgisini yazdrabilme.

 • DETAYLI ARAMA ile farkl kriterlerde Dava ve Danmanlk kartlarna kolay ulaabilme ve detayl arama motorunda ekran ayarlarnda deiiklik yapabilme, Dava ve Danmanlk kartlar numaralarndan arama ile tek tula ilgili karta ulaabilme ve de Arama motorunda yer alan sorgulamalar Excel’e Aktar ya da Open Office’e Aktar zellii

 •  “Detayl Arama” motorundan; “Dava Aklamalar” ya da “Danmanlk Aklamalar” sekmesine alnan notlara dair olarak, “AIKLAMALAR” arama seenei ile Artl Olarak Arama yapabilme,

 • Dava Detayl Arama Ekranndan “DOSYA AVUKATI” seeneine gre sorgulama yapma zellii,

 •  “Detayl Arama”, “Silinen Dava/Danmanlk” ve de “Dosya Tama” arama motorlarndan; “GENEL” ya da “ARV” ya da “TM KLASRLER” baznda arama yapabilme,

 • Dava kartnn ierisinden arive giden kaytlarnz “ARVE AKTAR” butonuyla “Ariv Klasr”ne tayabilme

 • Dava ve Danmanlk kartlarnda veri girii yaplan butonlarn isminin “KIRMIZI” olarak renk deitirerek o butonla ilgili ilem yapldn belirleme zellii,

 • Dava ve Danmanlk kartlarnn ierisinde yer alan butonlarla ilgili olarak herhangi bir veri girilip kayt yaplmas durumunda; butonlarn zerine gelindiinde yaplan kaytlarn saysal verilerini gsteren HNT ALANI,

 • Kamu kurum kullanclarna zel, kurum ii disiplin soruturmalarnn kayt altna alnabilecei DSPLN SORUTURMA KAYDI ekran ve 659 sayl Genel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri Ve zel Bteli darelerde Hukuk Hizmetlerinin Yrtlmesine likin Kanun Hkmnde Kararname erevesinde KAMU VEKALET CRET HESAPLAMA Ekran

 • Genel Ajanda ve Kiiye zel Ajanda’da Gnlk, Gnleri, Aylk ve Yllk Notlar grntleyebilme, ajandaya not kaydedebilme, uyar verebilme ve sonrasnda Ajanda Detayl Arama ekran ile tm notlar Dava kart baznda listeleyebilme

 • Dava ve Danmanlk Kartlar dnda “Harici Atamas” yapabilme ve atanan harici i atamalarn “Bilgilendirme Mens”nde grebilme

 • Dava ve Danmanlk kart harici olarak her trl Delil/Evrak asln saklayabilme. (iletim sisteminde alabilen her trl dosya formatna gre)

 • Dava/Danmanlk kartnn sa st ksmnda bulunan “SARI NLEM ARET” olarak gzken buton ile; Dava kartna ait olarak atlan Yaplacak ler, Ajanda Uyarlar, Otomatik Sre Uyarlar veya Duruma Bilgileri Uyarlarnn grlebilmesi ve kt alnabilmesi

 • Dava ve Danmanlk kartna bal veya Dava ve Danmanlk kartndan bamsz olarak birden fazla toplu evraklarnz, OKLU EVRAK EKLEME alternatifiyle ekleyebilme ve “Evrak Arama motorundan eklediiniz evraklar, dosya isimlerine gre artl olarak arama yapp ulaabilme,

 • Mvekkil-Tanmlamalar-Vekalet ekranndan birden fazla vekaletname rneini ayn anda ekleyebilme ve nizleme yapabilme

 • KASA EKRANI’ndan, Dava ve Danmanlk kart bazl gelir ve giderleri ve yeni gider kalemi, gelir kalemi tanmlayarak dier gelir ve giderleri ekleyebilme ve grntleyebilme, tarih, gelir ve gider bazl dkm alabilme, kasa geliri alan ve kasa gideri yapan grntleyebilme ve “Aklamal” veya “Aklamasz” olarak kt alabilme ya da Excel’e aktarabilme

 • KASA GELR veya KASA GDER ekranlarndan Dava veya Danmanlk kart harici olarak Mvekkillere dair Kasa Bilgileri girebilme

 • GNLK KASA ile bir nceki gnden devreden bakiye ile gnlk cari hareketleri, bir sonraki gne devredecek olan bakiyeyi takip edebilme ve “Aklamal” veya “Aklamasz” olarak kt alabilme ya da Excel’e aktarabilme

 • MVEKKL KASASI ile birden fazla Dava ve Danmanlk kart olan mvekkillerin cari hareketlerinin tek ekranda grlebilmesi ve sorgu alabilme ve “Aklamal” ya da “Aklamasz” olarak  kt alabilme ya da Excel’e aktarabilme

 • PERSONEL KASASI ile bro personelinin yapm olduu masraflarn ve alm olduu tahsilatlarn tek ekranda grebilme ve personel baznda verilen avans miktarlarnn avans iade miktarlar ile birlikte istenilen tarih aral ierisinde sorgulayabilme, aklama yazabilme ve “Aklamal” ya da “Aklamasz” olarak  kt alabilme ya da Excel’e aktarabilme

 • Kasa Ekrannda “Kullanc Bazl Kasa Kaytlarn Grme Yetkisi” ile “Kasa Devir” , “Kasa Genel” , “Mvekkil Kasa” , “Personel Kasa” , “Kasa Gelir” , “Kasa Gider” ve de Dava/Danmanlk kartlarnda yer alan “Masraf” , “Tahsilat” , “Izgara” ve “Mvekkil Hesap” blmlerinde yer alan kasa kaytlarn; Kullancya Ait Kiisel Kaytlar, Tm Kaytlar ve Yetkisiz eklinde seenekli olarak grme zellii

 • Program dilekelerini ve szlemelerini ayrca listeleyebilme, mevcut dileke ablonunu kullanarak yeni dilekeler oluturabilme ya da kaytl word dosyas halindeki dilekeyi program iine Deiken Listesi ile ekleyebilme.

 • Farkl arama kriterler ile Dava/Danmanlk, Vekalet creti, Tebligat, Duruma, Danmanlk creti gibi SABT RAPORLAR alabilme ve sz konusu raporlar “Excel” ya da “Open Office” zerinden kt alabilme.

 • Farkl arama kriterler ile Dava, Duruma,Taahht ve Vekalet creti Bilgilerinize ilikin HIZLI RAPOR alabilme ve sz konusu raporlar “Excel” ya da “Open Office” zerinden kt alabilme.

 • Farkl arama kriterler ile istenilen ekilde ve “Tm Klasrler” zerinden SERBEST RAPOR alabilme,

 • Dava Alan Mahkeme Says” , “Dava Alan Dava Trleri” , “Dava Aan Avukat Dosya Says” , “Dava Alan Dosya Durumlar” na gre tek tek ya da toplu olarak STUN ya da PASTAgrafiine gre ve de tarih aralna gre de “STATSTK” alabilme ve kt alabilme

 • HESAPLAMALAR ekran ile ALACAKLARI HESABI” butonundan “KIDEM/HBAR TAZMNATI” , “YILLIK ZN CRET”, “FAZLA MESA” , “GENEL TATL GNLERNDE ALIMA” , “HAFTA TATL GNLERNDE ALIMA” , “ASGAR GEM NDRM” gibi iilik alacaklarn hesaplayabilme ve hesaplamalardan TEK TEK VEYA TOPLU OLARAK kt alabilme.

 • HESAPLAMALAR ekranndan 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanunu erevesinde pratik DAVA HAR HESAPLAMA yapabilme

 • HESAPLAMALAR ekranndan "DAR YARGI HAR HESAPLAMA MODL" ile dari Yarglamada lk DavatirazTemyizKarar Dzeltme harlarnn hesaplamasn yapabilme

 • HESAPLAMALAR ekranndan "VEKALET CRET HESAPLAMA MODL" ile Avukatlk Asgari cret Tarifesi zerinden vekalet creti hesaplamasn yapabilme

 • Standart kullanlan dava kartlarn, Mvekkil, Dosya Avukatlar, Dava l-le, Mahkeme ve Dava tr bilgileri baznda gruplayarak ABLON tasarlayabilme ve pratik dava kartlar oluturabilme

 • UYAP ENTEGRASYONU ile; UYAP’ta yer alan DURUMALARIN sorgulanp liste halinde kayt altna alabilme, UYAP’tan yaplan sorgulama sonucu bulunan ilgili duruma bilgilerinden dava kart oluturabilme veya kaytl olan dava kartlarna aktarlabilme,

 • UYAP ENTEGRASYONU ile; UYAP’ta yer alan duruma zaptlarnn “Duruma Zaptna Aktar” butonu UYAP’tan sorgulanarak bilgilerin dava kartlarndaki “Uyap lemleri/Duruma Zaptn Aktar” butonuna kayt edebilme,

 • UYAP ENTEGRASYONU ile; UYAP’ta yer alan taraf bilgilerini “Dava Taraflarn Aktar” butonu ile UYAP’tan sorgulanarak bilgilerin dava kartlarndaki “Uyap lemleri/Dava Taraflarn Aktar butonuna kayt edebilme ve Mvekkil/Kar Yan kaytlarn otomatik olarak tanmlayabilme,

 • UYAP ENTEGRASYONU ile; UYAP’ta yer alan safahat bilgilerinin UYAP’tan sorgulanarak bilgilerin “Uyap lemleri/Safahat” butonuna kayt edebilme,

 • UYAP ENTEGRASYONU ile; UYAP’a gnderilmesi istenen udf veya tif formatndaki belgelerin “Uyap lemleri/Evrak Gnderimini Balat” butonuyla gnderebilme

 • Otomatik Data ve Exe Gncellemesi ile Dava Har, Dava Masraf, Avukatlk Asgari cret Tarifesi, CMK cret Tarifesi, Danmanlk cret Tarifesi ve Dviz Bilgilerinin gnlk gncellenmesi ve gncellenen detay HESAP AYARLARI ierisinden grntleyebilme.

 • KULLANIM AYARLARI ekran ile kullanm alkanln zelletirebilme

 • Unutulan ifrelerin tekrar hatrlatlmasn salayan FREM UNUTTUM zellii

 • UYAP DKMAN EDTR (UDF)’ne dntrlen tm udf dilekelerini toplu olarak grebilme

 • Birden fazla Dava ve Danmanlk kartnda kullanlmak zere YEN MASRAF KALEM ve YEN ABLON VEKALET tanmlayabilme.

 • Ayarlar>Yetkilendirme ifre ekranna ajanda uyarlar iin “UYARI GSTERME SRES” zellii

 • Program Siyah, Gri, Karamel, Mavi olarak drt renk temada grntleyebilme

 • Tarih, saat ve ilem trne gre kullanc bazl Log Takibi

 • Birden fazla kullanc oluturabilme, kullanc ad ifre belirleyebilme ve kullancy kademeli olarak kullanm yetkisi verebilme,

 • Klasr bazl yetkilendirme opsiyonu,

 • Sinerji Asistan ierisinde yer alan Ajanda Arama ekran ile Dava Takip Programn amadan Detayl Ajanda Bilgisi’ne ulaabilme

 • Sinerji Asistan uyarlar ile Dava Takip Programn amadan, programa girdiiniz Ajanda, Otomatik Sre Uyarlar, Yaplacak Uyarlarnn ve Duruma Bilgileri Uyarlarnn grlebilmesi ve eklenen uyarlarn “Yenile” butonuyla annda asistan uyarlarnda grebilme,

 • nternet sitemizde yer alan duyurular program ierisinden grlebilmesi