Sinerji İcra Takip Programı


PROGRAM ÖZELLİKLERİ

 • Birden fazla FARKLI TÜRLERDEKİ ALACAK KALEMİNİ aynı föyde takip edebilme ve “her borca ayrı ayrı” Faiz Başlangıç Tarihi, takip öncesi ve takip sonrası farklı faiz oranları belirleyebilme. (Sabit Oranlı, Sabit Tutarlı Faiz ya da Kademeli Faiz)

 • Borç bilgileri ekranında Faiz tipini, Takip Öncesi ve Takip Sonrası olarak ayrı biçimde belirleyebilme ve GÜNLÜK, AYLIK, YILLIK (365) , YILLIK (360) ve 360 GÜN HESABI seçenekleri ile farklı türlerde hesaplama imkanı

 • Sıralı senet, çek ve kira gibi AYLIK PERİYOTLAR halinde takip edilen alacak kalemlerini tek tuşla kaydedebilme ve muacceliyet tarihi ekleyebilme

 • Farklı DÖVİZ CİNSLERİYLE düzenlenmiş belge tiplerini aynı föyde takibe koyabilme

 • Her borca ayrı ayrı FAİZSİZ ALACAK (BSMV, KDV, KKDF, ÇEK TAZMİNATI, GECİKME ZAMMI… vb.) belirleyebilme, Bono ve Çek gibi alacak kalemlerinde otomatik faizsiz alacak kalemleri ekleme

 • NAFAKA ve AİDAT alacağı gibi devam eden ayların hesaplamaları kısa sürede yapılabilme

 • Aidat Alacağına özel GECİKME TAZMİNATI Uygulayabilme Özelliği

 • BORÇ BİLGİLERİ Ekranında BORÇ LOG butonu ile yapılan tüm kayıtları takip edebilme

 • TEBLİGAT Ekranından, Tebligat sürelerini her föy tipi için AYRI AYRI atma ve Kesinleşme, Son Ödeme tarihlerini değiştirebilme ve bunlarla ilgili Föy Ana Ekranında UYARI verme

 • TEBLİGAT Ekranından İtiraz, Mal Beyanı, Şikayet kayıtlarını girebilme ve kayıtlara özgü takip bilgilerini Föy Ekranından görebilme

 • BARKOD NO SORGULAMA ile tebligat akıbetine ulaşabilme, Tebliğ Zarfları Ekranı ile hem 21 e hem de 35 e göre göre otomatik olarak tebligat yazdırabilme

 • Birden fazla haciz kaydı yapabilme ve her HACİZ Kaydı ile ilgili ayrı bilgiler girebilme (Muhafaza, Kıymet Takdiri, Talimat,103 Davetiyesi, İstihkak, İcra Kefili, Masraf ve İcra Yazımı)

 • HACİZ Ekranından yapılan Haciz kayıtlarına dair Tahsilatları, Tahsilat Ekranına otomatik olarak kaydetme, Haciz Türüne göre harçların otomatik olarak yasal hesaplanması

 • İCRA KEFİLİ KAYDI yapabilme, 4-5 örnek İcra emri ve zarfı yazdırabilme

 • Birden fazla SATIŞ kaydı yapabilme ve her SATIŞ Kaydı ile ilgili HACİZ bilgisini ilişkilendirme

 • SATIŞ Ekranından yapılan kayıtlarda, SATIŞ TUTARINI TAHSİLATA AKTARMA özelliği ile Tahsilat Ekranına otomatik olarak kaydetme, harçların SATIŞ durumuna göre otomatik olarak yasal hesaplanması

 • TAAHHÜT Ekranı ile DÜZENLİ ve DÜZENSİZ TAAHHÜT oluşturabilme, Düzensiz Taahhüte Ay Ekleme ve taksitlendirme, Tahsilat Türünü Haricen ya da İcra Dairesince hesaplanacak şekilde ödeme planı oluşturma, aylık ya da belirli bir tutar üzerinde taksitleri düzenleyebilme

 • ÖDEME PLANI ekranından oluşturulan her taahhüt taksiti için TAAHHÜT tutarlarını TAHSİLATA AKTARABİLME ve Otomatik Son Ödeme Günü Uyarısı oluşturma ve ilgili föyde uyarıyı görebilme

 • Oluşturulan ÖDEME PLANINA ilişkin TAAHHÜT Dilekçeleri yazdırabilme ve bu dilekçelere Taahhüt Ekranından ulaşabilme.

 • Tek taksitli ileri tarihli Taahhüt oluşturabilme, TAAHHÜT girişi ile otomatik olarak Föy durumunu TAAHHÜT olarak değiştirilmesi

 • Daha önce alınan taahhütleri görebilmek için ARŞİV TAAHHÜT ekranı

 • VEKALET Ekranı ile, ŞABLONSUZ VEKALET ÜCRETİ veya ŞABLONLU VEKALET ÜCRETİ hesaplayabilme

 • ŞABLONSUZ VEKALET ÜCRETİ ile Sabit Tutarlı Vekalet, Sabit Oransal Vekalet, Vekalet Oranına Göre Vekalet Ücreti Hesaplayabilme, Müvekkil ve Karşı Yan Vekalet Ücretlerini farklı vekalet türleri ile belirleyebilme

 • TAHSİLAT Ekranı ile Tahsilatları programa kaydetme, Ödeme Türüne göre TAHSİL HARCI HESAPLAYABİLME, TAHSİLAT MAKBUZU yazdırabilme, Haciz ve Satış ekranlarından girilen tahsilat bilgilerinin otomatik olarak TAHSİLAT penceresine aktarılması ve duruma uygun HARÇ HESABININ otomatik olarak yapılması

 • Lisans sahibi kullanıcısına özel TAHSİLAT kayıtlarına dair LOG İZLEME özelliği

 • FERAGAT Kaydı yapabilme, kaydedilen feragat kaydının otomatik olarak harç hesabı

 • REDDİYAT Ekranı ile İcra Dairesine Yapılan Tahsilatlara dair REDDİYAT kaydı yapabilme ve Reddiyat Makbuzu yazdırma Özelliği

 • MÜVEKKİL HESAP Ekranı ile «BASİT KASA» mantığında, föye bağlı müvekkil hesabını inceleyebilme

 • Birden fazla DAVA Kaydı, Davaya ilişkin Taraf Bilgileri, Duruşma Bilgileri, Kanun Yolları ve Dava Gideri kaydı yapabilme

 • YAZIM Ekranı içerisinden TÜM YAZIM ÖRNEKLERİ üzerinde kalıcı değişiklik yaparak föy içerisinde saklayabilme, TOPLU YAZIM KAYDETME ve föy ile ilgili tüm yazımları LİSTELEYİP YAZDIRMA imkanı

 • YAZIM ekranı içerisinden seçtiğiniz tüm bankalara göre “TOPLU BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMELERİ” gönderebilme özelliği. Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi, Birinci Haciz İhbarnamesi Tebliğ Zarfı, Birinci Haciz İhbarnamesi(Yeni) yazımlarını seçtiğinizde, tanımladığınız banka bilgilerini işaretleyerek Toplu Ön İzleme özelliği

 • FÖY NOT Ekranı ile Föylerinize dair önemli notları kaydedebilme, uyarı verme ve önemli notların renklerini belirleyebilme özelliği

 • EVRAK Ekranı ile, föylerinize dair evraklarınızı ekleyebilme ve föyün içine kaydedebilme

 • Föy Ana ekranında bulunan T.T./ÖE- T.T/İ.E butonundan oluşturulan Takip Talebi/Ödeme Emri/İcra Emri gibi yazımlar üzerinde kalıcı değişiklik yapabilme, kalıcı değişiklik yapılan T.T./ÖE- T.T/İ.E’ nin KULLANICI T.T./ÖE- T.T/İ.E sekmesinde görme/yazdırma özelliği,

 • T.T./ÖE- T.T/İ.E DÜZENLEME Ekranı ile AÇIKLAMA alanlarını isteğinize bağlı olarak değiştirebilme ve dilediğinizde föye dair değişiklik yapabilme ve de UYAP’a aktarabilme.

 • Takip öncesi ve sonrası işlemiş faizin gün bazında ayrıntılı olarak FAİZ DETAYI DÖKÜMÜ ve TAHSİLAT durumu var ise mahsupları saydam bir şekilde inceleyebilmek için MAHSUP DETAY LİSTESİ,

 • Hesap Tarihi itibariyle detaylı HESAP ÖZETİ çıktısı alabilme

 • HARCA IZGARADAN MÜDAHALE İle icra müdürlüklerince alınan harcı yazabilme

 • Takiplerinizde mahsubunuzu Takip Öncesi için, ASIL ALACAK, TBK 100 ve BK 84, takip sonrası ASIL ALACAK, TBK 100, BK 84 ve VEKALET ÜCRETİ mahsuplarından belirleyebilme

 • SON İŞLEM yapılan kayıtların föy içerisinden görülebilmesi

 • Takip öncesi ve Takip Sonrası İHTİYATİ HACİZ kaydı yapabilme, TAHSİLAT bilgisi girebilme, İhtiyati hacizde yapılan tahsilatın doğrudan ASIL ALACAKTAN mahsubu.

 • Föy Arama Ekranından Yoğun Kullanılan Föylere Kolay Ulaşabilmek Adına SIK KULLANILANLAR Özelliği

 • Sınırsız sayıda BORÇLU, ALACAKLI, OFİS AVUKATI ve BORÇLU AVUKATI bilgisi girebilme, föy ana ekranından ALACAKLI ve BORÇLU Bilgilerine ulaşabilme ve düzeltme yapabilme,

 • Aynı unvan, TC kimlik numarasına sahip Borçlu veya Müvekkil girişlerinde uyarı sistemi, TC Kimlik No Doğrulama Sistemi, En Yakın T.C. Kimlik Numarasını gösterme özelliği, TC numarası olmayan borçlular için PASAPORT NO Girilebilme Özelliği,

 • Kurum Müvekkil ve Kurum Borçlu kayıtlarına "MERSİS NUMARASI" ekleme özelliği

 • Müvekkil Vekaletname Örneğini, birden fazla müvekkil ya da birden fazla vekil atayarak yazdırabilme ve Asıl Vekaletnameyi programa ekleyebilme.

 • Borçlunun Birden Fazla Adresine ve Borçlu Vekiline aynı anda tebliğ zarfı yazdırabilme ya da sadece vekile tebligat gönderebilme

 • TOPLU UYAP SORGULAMA ile MERNİS, EGM, SGK bilgilerinin Toplu Olarak UYAP’tan sorgulama yapılabilmesi, borçluların ADRES VE NÜFUS bilgilerinin UYAP’tan sorgulanarak, bilgilerin “Borçlu Bilgileri” ekranında kayıt altına alınması özelliği

 • TOPLU UYAP SORGULAMA ile SAFAHAT bilgilerini sorgulayabilme ve ilgili föye aktarabilme özelliği

 • TOPLU UYAP SORGULAMA > TARAF ADRES SORGULAMA ile borçlularınıza ait tüm adres bilgilerini sorgulayabilme ve borçlu adres bilgilerine aktarabilme özelliği

 • TOPLU UYAP SORGULAMA ile sorgulanan İcra Dosyalarını “Mernis Bilgisi Dahil Ederek” ya da “Mernis Bilgisi Dahil Etmeden” Föyleri TOPLU olarak oluşturabilme

 • SİNERJİ MOBİL İCRA ile, ANDROİD cihazlarda Izgara Bilgilerini görebilme, Föy Notları kaydını yapıp inceleyebilme, Alacaklı ve Borçlu Bilgilerini ayrıntılarını inceleyebilme ve Mobil Cihaz üzerinden Sanal Föy ve Pratik Faiz Hesaplama ekranları ile icra dosyalarına dair hesaplama yapabilme

 • Müvekkili tüm HARÇ hesabından ya da belirli harçlardan MUAF tutabilme

 • Sınırsız OFİS ÇALIŞANI KAYDI yapabilme, saklayabilme ve ofis çalışanına yetki tanımlayabilme

 • Hızlı KLASÖR geçişi

 • Silinen föylerinizi SİLİNEN FÖYLER Klasöründe saklama ve isteğe bağlı olarak tamamen silme ya da silinen föylerden aktif föylere aktarma

 • Herhangi bir föye bağlı olmadan PRATİK FAİZ HESAPLAMA MODÜLÜ (GÜNLÜK, AYLIK, YILLIK (365) , YILLIK (360) ve 360 GÜN HESABI)

 • Föy girişi yapmadan sanal olarak föy oluşturabilme, SANAL FÖY hesabına bağlı hesap özeti ve ayrıntılı faiz dökümü alabilme,

 • ŞABLONLAMA Ekranı ile, Standart olabilen tipteki föyleri, Föy Ana Bilgileri, Borç Bilgileri, Faizsiz Alacak Bilgileri ve TT. ÖE /İE bilgileri bazında gruplayarak ŞABLON tasarlayabilme ve pratik föyler oluşturabilme

 • TANIMLAMALAR Ekranı ile birden fazla föyde kullanılmak üzere YENİ ALACAK KALEMİ, YENİ MASRAF KALEMİ ve YENİ FAİZSİZ ALACAK KALEMİ ve de YENİ FÖY DURUMU ekleyebilme, düzeltebilme ve silebilme imkanı,

 • ŞABLON VEKALET AYARI Ekranından şablon vekalet oluşturup föylerde uygulayabilme

 • MAHSUP SIRA Ekranından takip öncesi ve takip sonrası yasal sıralamalar dışında İSTEĞE ÖZEL MAHSUP SIRALAMASI yapabilme

 • DÖVİZ BİLGİLERİ Ekranından, İSTEĞE ÖZEL DÖVİZ EKLEYEBİLME ve daha sonra her gün yollanan sabit dövizleri tekrar aktarabilme

 • FAİZ ORANLARI Ekranından, sistem ayarları olarak eklenen (Reeskont-İskonto Faizi, Reeskont-Avans Faiz, Adi Kanuni Faiz, Ticari Temerrüt Faizi,Yi-Üfe, Tüfe,Tcmb’na Uygulanacağı Bildirilen En Yüksek Mevduat Faizleri, Bankalarca Fiilen Uygulanan Azami Mevduat Faizleri) faizleri inceleyebilme ve faizlere müdahale ettirmeme, eklemek istenilen faizleri kopyalama özelliği ile kopyalayıp ayrı faiz oluşturabilme, FAİZ LOG ekranından değişiklikleri takip edebilme ve GRAFİK ekranından Tarih Aralığı bazında inceleme yapabilme

 • Vekalet Ücreti, Harçlar, Faizsiz Alacak Ekranlarından sistem ayarları olarak eklenen yasal harç oranlarını, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesince belirlenen Vekalet ücreti miktarlarını ve yasal olarak belirlenen Faizsiz alacak kalemlerini inceleyebilme ve farklı tarih seçeneği ile Vekalet Ücreti/Harçlar/Faizsiz Alacak kalemleri ekleyebilme

 • YETKİLENDİRME ŞİFRE Ekranı ile, birden fazla kullanıcı oluşturabilme, Kullanıcı Adı Şifre belirleyebilme ve Kullanıcıya kademeli olarak kullanım yetkisi verebilme, ayrıca klasör ve sms bazlı yetkilendirme opsiyonu

 • LOG ARAMA Ekranı ile lisans sahibi kullanıcının, programa dair yapılan tüm düzenlemeri takip edebilmesi; kullanıcı, ekran ve tarih bazlı sorgu yapabilmesi

 • ÖNİZLEME AYARLARI ile Tüm föylerde Takip Talebini, İcra /ödeme Emrini, tebliğ zarfını, Harç Tablosunu, Föy Kartını adedini sabitleyebilme ve borçlu sayısı + belirlenen miktar üzerinden yazdırabilme imkanı

 • FÖY LİSTELEME AYARLARI ile tüm föylerde Harf Sırasına (A/Z , Z/A), İlk 100 Föy, Son 50 Föy gibi sınırlama/sıralama yapabilme

 • İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TANIMLAMA ekranı ile İcra Müdürlüğü, Banka Bilgileri tanımlayabilme ve föyde kullanabilme

 • Tüm Klasörler” üzerinden farklı arama kriterleri ile SERBEST RAPOR hazırlayabilme

 • SABİT RAPORLAR Ekranında “Tüm Klasörler” üzerinden farklı arama kriterleri ile rapor yazdırabilme

 • KOLAY AKTARIM ile excel formatındaki takipleri föy kartına dönüştürebilme özelliği

 • YAZIM EDİTÖRÜ ile mevcut İcra Yazımları (Müzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dilekçe, Mektup) dışında tanımlı yazım şablonunu kullanarak yeni yazımlar oluşturabilme, kayıtlı word dosyası ile yazım ekleyebilme, değişkenler içerisinde arama özelliği

 • Farlı türlerdeki birden fazla föy için aynı anda Takip Talebi, Ödeme/İcra Emri, Tebliğ Zarfı, Vekaletname, Harç Hesabı, Faiz Detayı gibi takip çıktılarını TOPLU TAKİP TALEPLERİ ile yazdırabilme ve pratik arama motoru

 • TOPLU POSTA LİSTESİ ekranı ile tebligat kayıtlarına dair pratik arama motoru ile toplu posta listesini seçimli yazdırabilme ve alopost ve normal posta kayıtlarının da seçimli olarak posta listesini alabilme özelliği

 • Bir veya birden fazla föye, föy ekranını açmadan sınırsız sayıda TOPLU YAZIM EKLEME özelliği

 • Farklı türlerdeki birden fazla föyde kaydedilmiş olan İCRA YAZIMLARINA (Müzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dilekçe, Mektup Ve Kullanıcı Yazımları ) pratik arama motoru ile ulaşarak aynı anda TOPLU OLARAK YAZDIRABİLME

 • 400 'ü aşkın İCRA YAZIMLARI (Müzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Dilekçe, Mektup… vb.)’nı UYAP DÖKÜMAN EDİTÖRÜ (UDF) ’ne dönüştürme, üzerinde kalıcı değişiklik yaparak kayıt altına alma, tek tek ya da toplu olarak UDF YAZIM LİSTESİNDEN yazdırabilme özelliği

 • BOŞ YAZIMLAR ile kayıtlı tüm icra yazımlarını yazdırabilme, üzerinde değişiklik yapabilme, farklı kaydederek program dışında saklayabilme

 • KASA Ekranında yer alan TOPLU MÜVEKKİL HESAP butonuyla, bir müvekkilin tüm föylerde yer alan cari hareketlerini kasa mantığında takip edebilmesi

 • UYAP AKTAR (XML) Ekranından tüm föylerinizi tek seferde toplu olarak xmle aktarabilme

 • “TOPLU BARKOD SORGULAMA” Ekranı ile gönderilen bütün tebligat sonuçlarına, tek seferlik sorgulama ile ulaşabilme ve BAĞIMSIZ TOPLU BARKOD SORGULAMA ekranı ile föyden bağımsız barkod sorgulama ve de TEBLİGAT SONUCUNA göre Barkod Sorgulama ile föydeki tebligat durumlarını seçerek sorgulama

 • Föye bağlı ya da föyden bağımsız olarak hem müvekkile hem de borçluya TC Kimlik numarasından ya da cep telefonundan SMS atabilme özelliği

 • SMS şablonları ile Pratik SMS metinleri oluşturabilme

 • Uyarılar ekranı içerisinden “İŞ ATAMA LİSTESİ” ile program giriş şifresi olan ve yetkili olan kişiler tarafından, sorumlu avukat ya da personellere iş ataması yapabilme; “YAPILACAK İŞ LİSTESİ ARAMA” Ekranı ile de yapılacak iş sonucunu takip edebilme ve kişiye özel atanan işlerin yapılıp yapılmadığını sorgulayabilme özelliği

 • Uyarılar>İş Atama Listesi Ekranından yapacağınız iş atamalarını Föye Bağlı Olarak Ekleyebilme ve Föy içerisinden İş Atama özelliği

 • Tüm OTOMATİK SÜRE UYARILARI (Mal Beyanında Bulunmama Davası, Taahhüdü İhlal Davası, Karşılıksız Çek Davası Uyarısı) Listeleme, İlgili föylerde görüntüleme ve pratik arama motoru ile yazdırabilme imkanı

 • Günlük Uyarıları listeleyebileceğiniz “GÜNLÜK UYARI LİSTESİ” ve Günlük uyarılar ekranından Tahsilat, Föy Not, Yazım, Satış, Taahhüt, Haciz ve Dava Uyarılarını listeleyebilme

 • Föy içerisinden tanımlanmış uyarılar dışında UYARILAR EKRANI içerisinden föye özel ya da föye bağlı olmayan uyarı notları ekleyebilme ve belirli tarih aralığında uyarı atama

 • GENEL ve ARŞİV adı altında iki adet klasör kullanabilme özelliği, Ayrıca isteğe bağlı yeni klasör alabilme seçeneği