Sinerji cra Takip Program


PROGRAM ZELLKLER

 • Birden fazla FARKLI TRLERDEK ALACAK KALEMN ayn fyde takip edebilme ve “her borca ayr ayr” Faiz Balang Tarihi, takip ncesi ve takip sonras farkl faiz oranlar belirleyebilme. (Sabit Oranl, Sabit Tutarl Faiz ya da Kademeli Faiz)

 • Bor bilgileri ekrannda Faiz tipini, Takip ncesi ve Takip Sonras olarak ayr biimde belirleyebilme ve GNLK, AYLIK, YILLIK (365) , YILLIK (360) ve 360 GN HESABI seenekleri ile farkl trlerde hesaplama imkan

 • Sral senet, ek ve kira gibi AYLIK PERYOTLAR halinde takip edilen alacak kalemlerini tek tula kaydedebilme ve muacceliyet tarihi ekleyebilme

 • Farkl DVZ CNSLERYLE dzenlenmi belge tiplerini ayn fyde takibe koyabilme

 • Her borca ayr ayr FAZSZ ALACAK (BSMV, KDV, KKDF, EK TAZMNATI, GECKME ZAMMI vb.) belirleyebilme, Bono ve ek gibi alacak kalemlerinde otomatik faizsiz alacak kalemleri ekleme

 • NAFAKA ve ADAT alaca gibi devam eden aylarn hesaplamalar ksa srede yaplabilme

 • Aidat Alacana zel GECKME TAZMNATI Uygulayabilme zellii

 • BOR BLGLER Ekrannda BOR LOG butonu ile yaplan tm kaytlar takip edebilme

 • TEBLGAT Ekranndan, Tebligat srelerini her fy tipi iin AYRI AYRI atma ve Kesinleme, Son deme tarihlerini deitirebilme ve bunlarla ilgili Fy Ana Ekrannda UYARI verme

 • TEBLGAT Ekranndan tiraz, Mal Beyan, ikayet kaytlarn girebilme ve kaytlara zg takip bilgilerini Fy Ekranndan grebilme

 • BARKOD NO SORGULAMA ile tebligat akbetine ulaabilme, Tebli Zarflar Ekran ile hem 21 e hem de 35 e gre gre otomatik olarak tebligat yazdrabilme

 • Birden fazla haciz kayd yapabilme ve her HACZ Kayd ile ilgili ayr bilgiler girebilme (Muhafaza, Kymet Takdiri, Talimat,103 Davetiyesi, stihkak, cra Kefili, Masraf ve cra Yazm)

 • HACZ Ekranndan yaplan Haciz kaytlarna dair Tahsilatlar, Tahsilat Ekranna otomatik olarak kaydetme, Haciz Trne gre harlarn otomatik olarak yasal hesaplanmas

 • CRA KEFL KAYDI yapabilme, 4-5 rnek cra emri ve zarf yazdrabilme

 • Birden fazla SATI kayd yapabilme ve her SATI Kayd ile ilgili HACZ bilgisini ilikilendirme

 • SATI Ekranndan yaplan kaytlarda, SATI TUTARINI TAHSLATA AKTARMA zellii ile Tahsilat Ekranna otomatik olarak kaydetme, harlarn SATI durumuna gre otomatik olarak yasal hesaplanmas

 • TAAHHT Ekran ile DZENL ve DZENSZ TAAHHT oluturabilme, Dzensiz Taahhte Ay Ekleme ve taksitlendirme, Tahsilat Trn Haricen ya da cra Dairesince hesaplanacak ekilde deme plan oluturma, aylk ya da belirli bir tutar zerinde taksitleri dzenleyebilme

 • DEME PLANI ekranndan oluturulan her taahht taksiti iin TAAHHT tutarlarn TAHSLATA AKTARABLME ve Otomatik Son deme Gn Uyars oluturma ve ilgili fyde uyary grebilme

 • Oluturulan DEME PLANINA ilikin TAAHHT Dilekeleri yazdrabilme ve bu dilekelere Taahht Ekranndan ulaabilme.

 • Tek taksitli ileri tarihli Taahht oluturabilme, TAAHHT girii ile otomatik olarak Fy durumunu TAAHHT olarak deitirilmesi

 • Daha nce alnan taahhtleri grebilmek iin ARV TAAHHT ekran

 • VEKALET Ekran ile, ABLONSUZ VEKALET CRET veya ABLONLU VEKALET CRET hesaplayabilme

 • ABLONSUZ VEKALET CRET ile Sabit Tutarl Vekalet, Sabit Oransal Vekalet, Vekalet Oranna Gre Vekalet creti Hesaplayabilme, Mvekkil ve Kar Yan Vekalet cretlerini farkl vekalet trleri ile belirleyebilme

 • TAHSLAT Ekran ile Tahsilatlar programa kaydetme, deme Trne gre TAHSL HARCI HESAPLAYABLME, TAHSLAT MAKBUZU yazdrabilme, Haciz ve Sat ekranlarndan girilen tahsilat bilgilerinin otomatik olarak TAHSLAT penceresine aktarlmas ve duruma uygun HAR HESABININ otomatik olarak yaplmas

 • Lisans sahibi kullancsna zel TAHSLAT kaytlarna dair LOG ZLEME zellii

 • FERAGAT Kayd yapabilme, kaydedilen feragat kaydnn otomatik olarak har hesab

 • REDDYAT Ekran ile cra Dairesine Yaplan Tahsilatlara dair REDDYAT kayd yapabilme ve Reddiyat Makbuzu yazdrma zellii

 • MVEKKL HESAP Ekran ile BAST KASA mantnda, fye bal mvekkil hesabn inceleyebilme

 • Birden fazla DAVA Kayd, Davaya ilikin Taraf Bilgileri, Duruma Bilgileri, Kanun Yollar ve Dava Gideri kayd yapabilme

 • YAZIM Ekran ierisinden TM YAZIM RNEKLER zerinde kalc deiiklik yaparak fy ierisinde saklayabilme, TOPLU YAZIM KAYDETME ve fy ile ilgili tm yazmlar LSTELEYP YAZDIRMA imkan

 • YAZIM ekran ierisinden setiiniz tm bankalara gre TOPLU BRNC HACZ HBARNAMELERݔ gnderebilme zellii. Birinci Haciz hbarnamesi Talebi, Birinci Haciz hbarnamesi Tebli Zarf, Birinci Haciz hbarnamesi(Yeni) yazmlarn setiinizde, tanmladnz banka bilgilerini iaretleyerek Toplu n zleme zellii

 • FY NOT Ekran ile Fylerinize dair nemli notlar kaydedebilme, uyar verme ve nemli notlarn renklerini belirleyebilme zellii

 • EVRAK Ekran ile, fylerinize dair evraklarnz ekleyebilme ve fyn iine kaydedebilme

 • Fy Ana ekrannda bulunan T.T./E- T.T/.E butonundan oluturulan Takip Talebi/deme Emri/cra Emri gibi yazmlar zerinde kalc deiiklik yapabilme, kalc deiiklik yaplan T.T./E- T.T/.E’ nin KULLANICI T.T./E- T.T/.E sekmesinde grme/yazdrma zellii,

 • T.T./E- T.T/.E DZENLEME Ekran ile AIKLAMA alanlarn isteinize bal olarak deitirebilme ve dilediinizde fye dair deiiklik yapabilme ve de UYAP’a aktarabilme.

 • Takip ncesi ve sonras ilemi faizin gn baznda ayrntl olarak FAZ DETAYI DKM ve TAHSLAT durumu var ise mahsuplar saydam bir ekilde inceleyebilmek iin MAHSUP DETAY LSTES,

 • Hesap Tarihi itibariyle detayl HESAP ZET kts alabilme

 • HARCA IZGARADAN MDAHALE le icra mdrlklerince alnan harc yazabilme

 • Takiplerinizde mahsubunuzu Takip ncesi iin, ASIL ALACAK, TBK 100 ve BK 84, takip sonras ASIL ALACAK, TBK 100, BK 84 ve VEKALET CRET mahsuplarndan belirleyebilme

 • SON LEM yaplan kaytlarn fy ierisinden grlebilmesi

 • Takip ncesi ve Takip Sonras HTYAT HACZ kayd yapabilme, TAHSLAT bilgisi girebilme, htiyati hacizde yaplan tahsilatn dorudan ASIL ALACAKTAN mahsubu.

 • Fy Arama Ekranndan Youn Kullanlan Fylere Kolay Ulaabilmek Adna SIK KULLANILANLAR zellii

 • Snrsz sayda BORLU, ALACAKLI, OFS AVUKATI ve BORLU AVUKATI bilgisi girebilme, fy ana ekranndan ALACAKLI ve BORLU Bilgilerine ulaabilme ve dzeltme yapabilme,

 • Ayn unvan, TC kimlik numarasna sahip Borlu veya Mvekkil girilerinde uyar sistemi, TC Kimlik No Dorulama Sistemi, En Yakn T.C. Kimlik Numarasn gsterme zellii, TC numaras olmayan borlular iin PASAPORT NO Girilebilme zellii,

 • Kurum Mvekkil ve Kurum Borlu kaytlarna "MERSS NUMARASI" ekleme zellii

 • Mvekkil Vekaletname rneini, birden fazla mvekkil ya da birden fazla vekil atayarak yazdrabilme ve Asl Vekaletnameyi programa ekleyebilme.

 • Borlunun Birden Fazla Adresine ve Borlu Vekiline ayn anda tebli zarf yazdrabilme ya da sadece vekile tebligat gnderebilme

 • TOPLU UYAP SORGULAMA ile MERNS, EGM, SGK bilgilerinin Toplu Olarak UYAP’tan sorgulama yaplabilmesi, borlularn ADRES VE NFUS bilgilerinin UYAP’tan sorgulanarak, bilgilerin “Borlu Bilgileri” ekrannda kayt altna alnmas zellii

 • TOPLU UYAP SORGULAMA ile SAFAHAT bilgilerini sorgulayabilme ve ilgili fye aktarabilme zellii

 • TOPLU UYAP SORGULAMA > TARAF ADRES SORGULAMA ile borlularnza ait tm adres bilgilerini sorgulayabilme ve borlu adres bilgilerine aktarabilme zellii

 • TOPLU UYAP SORGULAMA ile sorgulanan cra Dosyalarn “Mernis Bilgisi Dahil Ederek” ya da “Mernis Bilgisi Dahil Etmeden” Fyleri TOPLU olarak oluturabilme

 • SNERJ MOBL CRA ile, ANDROD cihazlarda Izgara Bilgilerini grebilme, Fy Notlar kaydn yapp inceleyebilme, Alacakl ve Borlu Bilgilerini ayrntlarn inceleyebilme ve Mobil Cihaz zerinden Sanal Fy ve Pratik Faiz Hesaplama ekranlar ile icra dosyalarna dair hesaplama yapabilme

 • Mvekkili tm HAR hesabndan ya da belirli harlardan MUAF tutabilme

 • Snrsz OFS ALIANI KAYDI yapabilme, saklayabilme ve ofis alanna yetki tanmlayabilme

 • Hzl KLASR geii

 • Silinen fylerinizi SLNEN FYLER Klasrnde saklama ve istee bal olarak tamamen silme ya da silinen fylerden aktif fylere aktarma

 • Herhangi bir fye bal olmadan PRATK FAZ HESAPLAMA MODL (GNLK, AYLIK, YILLIK (365) , YILLIK (360) ve 360 GN HESABI)

 • Fy girii yapmadan sanal olarak fy oluturabilme, SANAL FY hesabna bal hesap zeti ve ayrntl faiz dkm alabilme,

 • ABLONLAMA Ekran ile, Standart olabilen tipteki fyleri, Fy Ana Bilgileri, Bor Bilgileri, Faizsiz Alacak Bilgileri ve TT. E /E bilgileri baznda gruplayarak ABLON tasarlayabilme ve pratik fyler oluturabilme

 • TANIMLAMALAR Ekran ile birden fazla fyde kullanlmak zere YEN ALACAK KALEM, YEN MASRAF KALEM ve YEN FAZSZ ALACAK KALEM ve de YEN FY DURUMU ekleyebilme, dzeltebilme ve silebilme imkan,

 • ABLON VEKALET AYARI Ekranndan ablon vekalet oluturup fylerde uygulayabilme

 • MAHSUP SIRA Ekranndan takip ncesi ve takip sonras yasal sralamalar dnda STEE ZEL MAHSUP SIRALAMASI yapabilme

 • DVZ BLGLER Ekranndan, STEE ZEL DVZ EKLEYEBLME ve daha sonra her gn yollanan sabit dvizleri tekrar aktarabilme

 • FAZ ORANLARI Ekranndan, sistem ayarlar olarak eklenen (Reeskont-skonto Faizi, Reeskont-Avans Faiz, Adi Kanuni Faiz, Ticari Temerrt Faizi,Yi-fe, Tfe,Tcmb’na Uygulanaca Bildirilen En Yksek Mevduat Faizleri, Bankalarca Fiilen Uygulanan Azami Mevduat Faizleri) faizleri inceleyebilme ve faizlere mdahale ettirmeme, eklemek istenilen faizleri kopyalama zellii ile kopyalayp ayr faiz oluturabilme, FAZ LOG ekranndan deiiklikleri takip edebilme ve GRAFK ekranndan Tarih Aral baznda inceleme yapabilme

 • Vekalet creti, Harlar, Faizsiz Alacak Ekranlarndan sistem ayarlar olarak eklenen yasal har oranlarn, Avukatlk Asgari cret Tarifesince belirlenen Vekalet creti miktarlarn ve yasal olarak belirlenen Faizsiz alacak kalemlerini inceleyebilme ve farkl tarih seenei ile Vekalet creti/Harlar/Faizsiz Alacak kalemleri ekleyebilme

 • YETKLENDRME FRE Ekran ile, birden fazla kullanc oluturabilme, Kullanc Ad ifre belirleyebilme ve Kullancya kademeli olarak kullanm yetkisi verebilme, ayrca klasr ve sms bazl yetkilendirme opsiyonu

 • LOG ARAMA Ekran ile lisans sahibi kullancnn, programa dair yaplan tm dzenlemeri takip edebilmesi; kullanc, ekran ve tarih bazl sorgu yapabilmesi

 • NZLEME AYARLARI ile Tm fylerde Takip Talebini, cra /deme Emrini, tebli zarfn, Har Tablosunu, Fy Kartn adedini sabitleyebilme ve borlu says + belirlenen miktar zerinden yazdrabilme imkan

 • FY LSTELEME AYARLARI ile tm fylerde Harf Srasna (A/Z , Z/A), lk 100 Fy, Son 50 Fy gibi snrlama/sralama yapabilme

 • CRA MDRL TANIMLAMA ekran ile cra Mdrl, Banka Bilgileri tanmlayabilme ve fyde kullanabilme

 • Tm Klasrler” zerinden farkl arama kriterleri ile SERBEST RAPOR hazrlayabilme

 • SABT RAPORLAR Ekrannda “Tm Klasrler” zerinden farkl arama kriterleri ile rapor yazdrabilme

 • KOLAY AKTARIM ile excel formatndaki takipleri fy kartna dntrebilme zellii

 • YAZIM EDTR ile mevcut cra Yazmlar (Mzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dileke, Mektup) dnda tanml yazm ablonunu kullanarak yeni yazmlar oluturabilme, kaytl word dosyas ile yazm ekleyebilme, deikenler ierisinde arama zellii

 • Farl trlerdeki birden fazla fy iin ayn anda Takip Talebi, deme/cra Emri, Tebli Zarf, Vekaletname, Har Hesab, Faiz Detay gibi takip ktlarn TOPLU TAKP TALEPLER ile yazdrabilme ve pratik arama motoru

 • TOPLU POSTA LSTES ekran ile tebligat kaytlarna dair pratik arama motoru ile toplu posta listesini seimli yazdrabilme ve alopost ve normal posta kaytlarnn da seimli olarak posta listesini alabilme zellii

 • Bir veya birden fazla fye, fy ekrann amadan snrsz sayda TOPLU YAZIM EKLEME zellii

 • Farkl trlerdeki birden fazla fyde kaydedilmi olan CRA YAZIMLARINA (Mzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dileke, Mektup Ve Kullanc Yazmlar ) pratik arama motoru ile ulaarak ayn anda TOPLU OLARAK YAZDIRABLME

 • 400 ' akn CRA YAZIMLARI (Mzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Dileke, Mektup vb.)’n UYAP DKMAN EDTR (UDF) ’ne dntrme, zerinde kalc deiiklik yaparak kayt altna alma, tek tek ya da toplu olarak UDF YAZIM LSTESNDEN yazdrabilme zellii

 • BO YAZIMLAR ile kaytl tm icra yazmlarn yazdrabilme, zerinde deiiklik yapabilme, farkl kaydederek program dnda saklayabilme

 • KASA Ekrannda yer alan TOPLU MVEKKL HESAP butonuyla, bir mvekkilin tm fylerde yer alan cari hareketlerini kasa mantnda takip edebilmesi

 • UYAP AKTAR (XML) Ekranndan tm fylerinizi tek seferde toplu olarak xmle aktarabilme

 • “TOPLU BARKOD SORGULAMA” Ekran ile gnderilen btn tebligat sonularna, tek seferlik sorgulama ile ulaabilme ve BAIMSIZ TOPLU BARKOD SORGULAMA ekran ile fyden bamsz barkod sorgulama ve de TEBLGAT SONUCUNA gre Barkod Sorgulama ile fydeki tebligat durumlarn seerek sorgulama

 • Fye bal ya da fyden bamsz olarak hem mvekkile hem de borluya TC Kimlik numarasndan ya da cep telefonundan SMS atabilme zellii

 • SMS ablonlar ile Pratik SMS metinleri oluturabilme

 • Uyarlar ekran ierisinden ATAMA LSTESݔ ile program giri ifresi olan ve yetkili olan kiiler tarafndan, sorumlu avukat ya da personellere i atamas yapabilme; YAPILACAK LSTES ARAMA Ekran ile de yaplacak i sonucunu takip edebilme ve kiiye zel atanan ilerin yaplp yaplmadn sorgulayabilme zellii

 • Uyarlar> Atama Listesi Ekranndan yapacanz i atamalarn Fye Bal Olarak Ekleyebilme ve Fy ierisinden Atama zellii

 • Tm OTOMATK SRE UYARILARI (Mal Beyannda Bulunmama Davas, Taahhd hlal Davas, Karlksz ek Davas Uyars) Listeleme, lgili fylerde grntleme ve pratik arama motoru ile yazdrabilme imkan

 • Gnlk Uyarlar listeleyebileceiniz “GNLK UYARI LSTES” ve Gnlk uyarlar ekranndan Tahsilat, Fy Not, Yazm, Sat, Taahht, Haciz ve Dava Uyarlarn listeleyebilme

 • Fy ierisinden tanmlanm uyarlar dnda UYARILAR EKRANI ierisinden fye zel ya da fye bal olmayan uyar notlar ekleyebilme ve belirli tarih aralnda uyar atama

 • GENEL ve ARV ad altnda iki adet klasr kullanabilme zellii, Ayrca istee bal yeni klasr alabilme seenei